Om

Kungl. Konsthögskolan möjliggör konsten

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konsthögskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder en kombination av konstnärlig bredd och avancerad spetskompetens med utbildningar både på grundnivå och avancerad nivå i fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom arkitektur. Rektor är Sara Arrhenius.

Mer än någonting annat är Kungl. Konsthögskolan en plats som möjliggör för konsten. Studenternas konstnärliga arbete står i centrum för allt lärande. Här undervisar yrkesverksamma konstnärer i en spännvidd av tekniker som sträcker sig från grafik, måleri, skulptur, till video, ljud, fotografi, interaktiva tekniker och performance.

En mångfald av konstnärliga uttryck

Bland högskolans cirka 230 studenter ryms en mångfald av konstnärliga uttryck, förhållningssätt och attityder. Högskolans ledord är självständig konstnärlig utveckling, experiment och kritisk diskussion. 

Kungl. Konsthögskolan ligger i centrala Stockholm, mitt i norra Europas mest aktiva konstscen. Högskolan samverkar med såväl omkringliggande museer, gallerier och lärosäten som konstinstitutioner utomlands. Studenterna har stora möjligheter att göra utbyten med framträdande konsthögskolor runt om i världen. Högskolan arrangerar även studieresor, projekt och utställningar i utlandet och får årligen besök av en mängd internationella föreläsare och gästlärare.

Kungl. Konsthögskolan är till sin natur en internationell utbildningsplats. Många av Kungl. Konsthögskolans lärare, professorer och studenter kommer från andra länder än Sverige och deltar aktivt på den internationella konstscenen. De senaste åren har högskolan deltagit och ställt ut vid prestigefyllda evenemang så som Venedigbiennalen, Manifesta, Performa NYC och Oslobiennalen.