Decolonizing architecture: Fortsättningskurs

Presentation

Decolonizing Architecture fortsättningskurs (60 hp) läses på helfart under ett år och erbjuder kursdeltagare som slutfört kursen föregående år, fördjupning av de individuella och kollektiva forskningsprojekt som formuleras året innan. Målet med fördjupningskursen är att utveckla en forskningsmiljö som främjar mångfald, hållbarhet och jämlikhet. Samt att uppmuntra och utveckla forskningspraktiker som uppstår inom kursen. Under fortsättningskursen får kursdeltagarna även möjlighet att fördjupa och utveckla samarbeten med institutioner och aktörer som påbörjades förgående år. 

Praktisk information 

Kursen är indelad i två moduler under läsåret: 

Modul 1 – Decolonizing Architecture A, 30 ECTS (Hösttermin). Modul 2 – Decolonizing Architecture B, 30 ECTS (Vårtermin). 

Undervisningen genomförs i individuell- eller grupphandledning. För betyget godkänt måste kursdeltagaren lämna in komplett terminsuppgift, samt aktivt delta i handledningstillfällena under året. Kursen avslutas med en publik presentation. 

Antagningskrav

Påbyggnadskursen är enbart tillgänglig för kursdeltagare som slutfört förgående års kurs. 

Antagningen sker på grund av resultat från året tidigare samt motivationsbrev, som tydligt anger hur kandidaten avser att utveckla projekt individuellt eller i grupp, från föregående års kurs. 

Kandidaten bör visa ett öppet förhållningssätt till experimentella och kollektiva former produktion som utmanar individualism, och som uppmuntrar öppna processer med både materiella och immateriella slutresultat. Det krävs att kursdeltagare effektivt självständigt bedriver självständiga studier och produktion mellan handledningstillfällena. 

Sista ansökningsdag: tisdag 5 maj 2020, 23:59

Kontakt

Alessandro Petti, Alessandro.petti@kkh.se
Marie-Louise Richards, Marie-Louise.richards@kkh.se
Generell information: studera@kkh.se