Program

Att studera på programmen i Fri Konst

Programmen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan skiljer sig från många andra typer av studier. Kungl. Konsthögskolan erbjuder två program: Femåriga programmet i fri konst och masterprogrammet i fri konst. Masterprogrammet följer upplägget för årskurs 4 och 5 på femåriga programmet.
Majoriteten av din tid här läser du långa kurser i individuellt konstnärligt arbete. Innehållet i dessa kurser bestämmer du tillsammans med din handledare. ”Individuellt konstnärligt arbete” på Kungl. Konsthögskolan innebär att du kan arbeta självständigt i ateljén, i någon av skolans många verkstäder där undervisande personal finns på plats för rådgivning och vägledning, eller söka till något av de många valbara kursmoment som presenteras i den interna kurskatalogen varje termin. De valbara kursmomenten består av allt från kortare introduktioner för att få access till verkstäder, kortare moment med inriktning på någon praktisk teknik, eller termins- och årslånga tematiska moment. Detta kursupplägg ger en stor individuell frihet att skapa din egen väg genom utbildningen, men det kräver samtidigt ett stort ansvar. För att få ut så mycket som möjligt av din utbildning här behöver du själv ta ansvar för vad du ska göra och vad du ska delta i. 

Individuellt konstnärligt arbete

Varje termin examineras kursen ”individuellt konstnärligt arbete” av din handledare. För att din handledare ska kunna göra det, och följa din utveckling på skolan, är det för programstudenter obligatoriskt att ha minst två ateljésamtal varje termin med handledaren, samt delta i minst fyra grupptillfällen som leds av handledaren. Alla studenter som har samma handledare ingår i en årskursblandad grupp. Med denna grupp planerar handledaren vissa tillfällen som kan innehålla studiebesök, gruppkritiker, gästföreläsningar eller annat. 

Utöver kurserna ”individuellt konstnärligt arbete” innehåller programmen andra kurser som ibland löper parallellt under terminen. Så här ser åren ut i det femåriga programmet:

ÅrskursHöstterminVårtermin
Årskurs 1
(grundnivå)
Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Baskurs i konstvetenskap 4,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp
Årskurs 2
(grundnivå)
Individuellt konstnärligt arbete 30 hpIndividuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Fortsättningskurs i konstvetenskap 4,5 hp
Årskurs 3
(grundnivå)
Individuellt konstnärligt arbete 30 hpIndividuellt konstnärligt arbete 15 hp
Självständigt arbete 15 hp
Årskurs 4
(avancerad nivå)
Kurs i konstteori 4,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp
Årskurs 5
(avancerad nivå)
Självständigt arbete 10 hp
Individuellt konstnärligt arbete 20 hp
Självständigt arbete 20 hp
Individuellt konstnärligt arbete 10 hp

Kursen ”Självständigt arbete” i årskurs 3 är ett arbete med en gemensam grupputställning som även är ett examinerande tillfälle för kandidatnivå.

Årskurs 4 och 5 läses parallellt med vårt masterprogam i fri konst. I årskurs 5 skriver alla studenter en masteressä (Självständigt arbete 10 hp) och gör en separatutställning på vårt studentgalleri Galleri Mejan (Självständigt arbete 20 hp). Även årskurs 5 avslutas med en grupputställning, masterutställningen.

Masterprogrammet i fri konst följer upplägget för årskurs 4 och 5 på Femåriga programmet i Fri Konst, se ovan.